Voir le contenu
Déclaration de confidentialité

IZJAVA O POVERLJIVOSTI

Ova veb stranica je vlasništvo Automobiles Citroën. Njom upravlja Automobiles Citroën, pojednostavljeno akcionarsko društvo čije se sedište nalazi u Francuskoj, 2-10 boulevard de l'Europe 78300 Poissy, RCS Versailles B 642 050 199. Ova veb strana je u Evropi hostovana od strane IT usluga kompanije Stellantis.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku pre pregledanja i korišćenja ove veb stranice jer objašnjava kako se obrađuju vaši lični podaci. Vaša navigacija na ovoj veb stranici potvrđuje da prihvatate ovu politiku.

1. KATEGORIJE OBRAĐENIH PODATAKA / LINKOVI DO DRUGIH VEB SAJTOVA/APLIKACIJA

Brinemo o vašoj privatnosti. Preko ove veb stranice prikupljamo i obrađujemo različite vrste ličnih podataka. Ovo uključuje :

·         informacije koje nam dajete kada zahtevate i koristite naše usluge i veb lokaciju, kao što su vaše ime, adresa, adresa e-pošte

·         informacije koje su nam potrebne kada prijavite problem sa našom veb lokacijom

·         Informacije prikupljene pomoću kolačića

·         Informacije o vašem vozilu kao i specifični podaci o ugovoru koji su nam potrebni za individualni učinak veb stranice (npr. datum kupovine, datumi servisa) i da bismo pružili optimalno korisničko iskustvo sa najboljom uslugom za vaše vozilo

Za više detalja, pogledajte odeljak 2.

Ova veb lokacija takođe može da sadrži veze ka drugim veb lokacijama grupe Citroën ili Stellantis ili ka veb lokacijama Citroën partnera, ovlašćenih servisa, drugih povezanih kompanija ili društvenih mreža. Kada kliknete na takvu vezu ka nekoj od drugih veb lokacija Citroën-a ili trećih strana, imajte na umu da ove veb stranice imaju svoje politike zaštite podataka. Preporučujemo vam da proverite njihovu politiku privatnosti kada koristite ove veb stranice.

Ova veb lokacija takođe može da sadrži iFrame čiji sadržaj potiče sa drugih veb lokacija grupe Citroën ili Stellantis. Citroën pruža eksterni sadržaj korisnicima interneta radi veće udobnosti. Stoga, kada posetite stranicu koja sadrži iFrames, ove veb stranice mogu koristiti kolačiće. Za više informacija pogledajte Citroën politiku kolačića.

2. INFORMACIJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Automobiles Citroën kao kontrolor podataka obrađivaće vaše lične podatke radi upravljanja i ispunjenja vašeg zahteva i u opšte administrativne svrhe, u skladu sa uslovima u nastavku.

Kao kontrolor podataka, obrađujemo vaše lične podatke na sledeći način:

Podaci / Kategorije podataka (obavezni podaci su označeni zvezdicom*) Svrha(e) Identifikacija i kontakt detalji
(ime*, adresa e-pošte*; broj telefona, poštanska adresa (* ako je primenjivo)), detalji o modelu*, izabrani Citroën partner*, interesovanje za uslugu iznajmljivanja/finansiranja, vrsta zahteva (* ako je primenjivo), podaci specifični za vozni park (*ako je primenjivo) Kontakt, komunikacija i obrada zahteva

Identifikacija i kontakt detalji

(ime, adresa e-pošte*)

Upravljanje pretplatom/odjavom na bilten

Identifikacija i kontakt detalji

(ime*, adresa e-pošte*; broj telefona, poštanska adresa (*ako je primenjivo), podešavanja za kontakt, identifikacioni podaci vozila (npr. identifikacioni broj vozila (VIN)*, registarski broj / registarska tablica, prvi datum registracije), proizvod i usluga specifikacije (npr. model, oprema, motor), vrsta usluge*, očitavanje kilometraže, datum/vreme spuštanja vozila, datum/vreme preuzimanja, ljubazno vozilo

Upravljanje i obrada zahteva za usluge
Identifikacija i odgovarajući kontakt detalji*, identifikacioni podaci vozila*, specifikacije proizvoda*, očitavanje brojača kilometara  Upravljanje i obrada zahteva za procenu vrednosti vozila za zamenu
Informacije prikupljene putem kolačića  Molimo pogledajte našu politiku kolačića za više informacija

Podaci označeni zvezdicom (*) su obavezni i predstavljaju ugovornu obavezu. Takođe ste obavezni da nam ih saopštite. Ako ne dostavite ove podatke, nećemo moći da odgovorimo na vaš zahtev.

U zavisnosti od vašeg profila i ponašanja korisnika dok pregledate našu veb stranicu, može vam se prikazati iskačući prozor koji vam nudi probnu vožnju ili vaučer za model koji vas zanima.

Vaši lični podaci će se čuvati deset godina nakon prestanka ugovornog odnosa. Ako ste dali saglasnost za korišćenje vaših podataka u marketinške svrhe, vaši lični podaci će se čuvati u ove svrhe tri godine nakon poslednjeg kontakta sa nama.

 

Dostavljamo vaše lične podatke sledećim primaocima iz razloga navedenih u nastavku:

A.      Za svrhe vezane za izvršenje ugovora ili vezane za predugovorne mere preduzete na zahtev subjekta podataka pre zaključenja ugovora u skladu sa čl. 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Identifikacija i kontakt detalji

(ime*, adresa e-pošte*; broj telefona, poštanska adresa (* ako je primenjivo)), detalji o modelu*, izabrani Citroen partner*, interesovanje za uslugu iznajmljivanja/finansiranja, vrsta zahteva (* ako je primenjivo), podaci o voznom parku (*ako je primenjivo)

Ostvarivanje kontakta, komunikacija i obrada zahteva; Upravljanje pretplatom/odjavom na bilten

Upravljanje pretplatom/odjavom na bilten

Citroën France i PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Francuska i Vaš odabrani Citroën partner.

Gore navedeni primaoci dele vaše lične podatke sa svojim pružaocima IT usluga koji im pomažu u upravljanju navedenim svrhama, a posebno sa:

·         Capgemini (Capgemini Technologi Services, 5/7 rue Frederic Clavel – 92287 Suresnes Cedek - Francuska) koji angažuje druge podizvođače koji se nalaze van Evropskog ekonomskog prostora (EEP) i stoga u zemlji koja nema adekvatan nivo zaštite podataka. Ne postoji odluka Evropske komisije o adekvatnosti, ali postoje odgovarajuće mere zaštite, koje su u ovom slučaju Capgeminijeva obavezujuća korporativna pravila (BCR). Da biste dobili kopiju, pratite ovu vezu

: https://vvv.capgemini.com/resources/capgemini-binding-corporate-rules/

·         Atos (Atos SE, River Ouest, 80 Kuai Voltaire, 95877 Bezons cedek, Francuska) koji angažuje druge podizvođače koji se nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) i stoga u zemlji koja nema adekvatan nivo zaštite podataka. Ne postoji odluka Evropske komisije o adekvatnosti, ali postoje odgovarajuće mere zaštite, koje su u ovom slučaju Atos obavezujuća korporativna pravila (BCR). Da biste dobili kopiju, pratite ovu vezu

: https://atos.net/content/dam/global/documents/atos-binding-corporate-rules.pdf

·         Salesforce (Salesforce.com EMEA Limited, Village 9, Floor 26 Salesforce Tover, 110 Bishopsgate, London, EC2N 4AI, Ujedinjeno Kraljevstvo) koji se nalazi izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i stoga u zemlji koja nema adekvatan nivo podataka zaštite. Ne postoji odluka Evropske komisije o adekvatnosti, ali postoje odgovarajuće mere zaštite, koje su u ovom slučaju obavezujuća korporativna pravila (BCR) kompanije Salesforce. Da biste dobili kopiju, pratite ovu vezu

: https://vvv.salesforce.com/content/dam/veb/en_

us/vvv/documents/legal/misc/Salesforce-Processor-BCR.pdf

·         BETC, 1 Rue de l’Ancien Canal, 93 500 Pantin, Francuska

·         Mediacom, 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilli-sur-seine

IBM GBS Francuska, 17 Avenue de l'Europe, 92275 Bois-Colombes, Francuska

Identifikacija i kontakt podaci*, identifikacioni podaci vozila*, specifikacije proizvoda*, očitavanje brojača kilometara Istraživanje tržišta i ankete potrošača za prikupljanje mišljenja u vezi sa Citroën proizvodima i uslugama (npr. ankete o zadovoljstvu kupaca) samo u slučaju kada se kupac može kontaktirati putem kanala komunikacije odabranih za ove svrhe bez njihove prethodne saglasnosti

Autobiz SAS, 4, place des Vosges, Immeuble LAVOISIER, 92400 COURBEVOIE, Francuska] i vaš izabrani Citroen partner.

Ostali primaoci: Pogledajte gore pomenute dobavljače IT usluga.

B.      Za svrhe koje se odnose na legitimne interese koje vodi kontrolor podataka ili treća strana u skladu sa čl. 6(1)(f) GDPR-a, osim ako ste iskoristili svoje pravo na prigovor (član 21(1) GDPR-a):
Podaci/Kategorije podataka Svrha(e) Identifikacija i kontakt detalji*, specifikacije proizvoda i usluga*
Istraživanje tržišta i ankete potrošača za prikupljanje mišljenja u vezi sa Citroën proizvodima i uslugama (npr. ankete o zadovoljstvu kupaca) samo u slučaju kada se kupac može kontaktirati putem kanala komunikacije odabranih za ove svrhe bez njihove prethodne saglasnosti Citroën France i PSA Automobiles SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78 300 Poissy, Francuska

Gore navedeni primaoci dele vaše lične podatke sa svojim pružaocima IT usluga koji im pomažu u upravljanju navedenim svrhama, a posebno sa:

Aura Corporation Limited, 18 London End, The Old Post Office, HP9 2JH BEACONSFIELD, Velika Britanija

3. INTERAKCIJA SA DRUŠTVENIM MREŽAMA

3.1. PODRŠKA KLIENTIMA PREKO DRUŠTVENIH MREŽA

Možete nas kontaktirati i putem naših kanala društvenih mreža. Na primer, ako nam pošaljete ili objavite poruku na našim stranicama društvenih mreža, možemo koristiti informacije sadržane u vašoj poruci ili objavi da bismo vas kontaktirali u vezi sa postavljenim pitanjem/zahtevom. Da bismo vam pružili traženu pomoć, možemo od vas zatražiti da, putem direktne ili privatne poruke, dostavite dodatne informacije kao što su detalji problema, vaše ime, adresa e-pošte, identifikacioni broj vašeg vozila (VIN), vaš telefon, lokacija (grad/država) i/ili marka, model i godina vozila. Informacije koje nam pružite neće se koristiti u svrhe direktnog marketinga; Tržišne studije u cilju poboljšanja usluga i proizvoda će se sprovoditi samo na osnovu agregiranih (anonimnih) podataka.

Imajte na umu da u svojoj poruci ne bi trebalo da prenosite osetljive podatke (kao što su informacije o rasnom ili etničkom poreklu, političkim stavovima, verskim ili filozofskim uverenjima ili zdravlju). Kada objavite poruku na javnoj društvenoj mreži, svako može da je pročita.

 

3.2. VEZE DO DRUŠTVENIH MREŽA / PLUG-IN ZA DRUŠTVENE MREŽE (npr. DUGME „LIKE“)

Naša veb stranica sadrži linkove do društvenih mreža.

Da bismo zaštitili vaše lične podatke kada posetite našu veb stranicu, ne koristimo društvene dodatke. Umesto toga, HTML veze su ugrađene u veb lokaciju, što omogućava lako deljenje na društvenim mrežama. Integracija takve veze sprečava direktnu vezu sa različitim serverima društvenih mreža prilikom otvaranja naše veb stranice. Klikom na jedno od dugmadi otvara se prozor u pretraživaču i usmerava korisnika na veb lokaciju relevantne društvene mreže gde (nakon prijavljivanja) može, na primer, da koristi dugme „Like“ ili „Share”.

Za više informacija o svrsi i obimu obrade podataka i daljem korišćenju vaših ličnih podataka od strane društvenih mreža i njihovih veb lokacija, kao io vašim pravima i mogućim podešavanjima za zaštitu vaše privatnosti, pogledajte obaveštenja o zaštiti podataka svake društvene mreže .

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

4. VAŠA PRAVA

Kao subjekat podataka, imate pravo na pristup, ispravku, brisanje (pravo na zaborav), ograničenje obrade, prenosivost vaših podataka kao i pravo na prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas što je zasnovano na čl 6(1)(e) ili (f) GDPR-a ili kada se lični podaci obrađuju u svrhe komercijalnog istraživanja u skladu sa važećim zakonom.

Imajte na umu da su ova prava ograničena zakonom i da su potrebni uslovi da bismo ih ostvarili. Prikupljeni podaci se obrađuju elektronski. Imate pravo na pristup, promenu, ispravku ili brisanje vaših ličnih podataka saglasno sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Da biste ostvarili ovo pravo obratite se oficiru za zaštitu ličnih podataka: Zoran Burić, e-mail: zoran.buric@citroen.com

Ako želite da ostvarite svoja prava, kontaktirajte nas poštom na Automobiles Citroen – Služba za odnose sa kupcima, Case IT 227 – 2/10 Bd de l'Europe, 78092 POISSY, ili putem e-pošte privacyrights-citroen@mpsa.com. Više informacija ćete naći na mreži na sledećoj adresi: https://citroen-fr-fr.custhelp.com/

Kao kontrolor podataka, možemo ažurirati vaše lične podatke u bilo kom trenutku (na primer, promeniti vašu adresu).

Da biste iskoristili svoje pravo na podnošenje žalbe (čl. 77 GDPR), obratite se Komisiji Nationale de l’Informatikue et des Libertes, 3 Place de Fontenoi - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEKS 07, vvv.cnil.fr.

5. AŽURIRAJTE OVU POLITIKU PRIVATNOSTI

Sve buduće izmene ove Politike privatnosti biće objavljene na ovoj veb stranici. Stoga vas pozivamo da ih redovno konsultujete kako biste bili svesni modifikacija naše politike poverljivosti.

6. KONTAKTIRAJTE NAS

Menadžera možete kontaktirati koristeći sledeći obrazac: https://citroen-fr-fr.custhelp.com/app/ask

Možete nas kontaktirati i poštom na:

PSA Automobiles SA

Zaštita ličnih podataka

Poštansko sanduče IT238

2-10 Bulevar Evrope

78307 Poissi CEDEKS

 

Verzija: mart 2020